LK 3D Measurement Device / LK 3B Ölçüm Cihazı 27.9.2013
LK 3D KÖPRÜ TİPİ CMM CİHAZIMIZ İLE ÖLÇÜM HİZMETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR.
 
LK 3D Measurement Device / LK 3B Ölçüm  Cihazı
 
 
    
 
 
    
 
 
Measurement capabilities/Ölçüm Yetenekleri

Measuring parts that were made with the machining method.Also comparing the real parts and CAD models for finding errors.

Talaşlı imalat yöntemiyle üretilen parçaların ölçülmesi.
CAD modeli  olan  parçanın  ölçülüp bilgisayardaki modeliyle bire bir mukayese edilmesi.
 
 
 
 
..........................................................................................................................................................................................
 
 
Technical Specifications/Teknik Özellikler
 
2.25+L/350 Volumetric measurement ability / 1.90+L/350 hacimsel ölçü kabiliyeti
40 m/min  speed,4800 m/min^2 accelaration / 40 m/dak hız,4800 m/dak^2 ivme
Digital touching  prob,Analog prob,lazer prob / Digital dokunmalı prob,Analog prob,lazer prob
Digital touch Scan,analog continous scan  / Digital dokunmalı tarama,analog sürekli tarama
20±2 °C ambien temp. / 20±2 °C Çalışma ortam sıcaklığı
 
 
..........................................................................................................................................................................................
 
 
Sample Measurement Standarts/Örnek Ölçüm Standartları

Tolerance Standart TC 061
Tolerans Standardı TC 061
MS-81-2029    1ST CLASS
MS-81-2021    1ST CLASS
 
 
..........................................................................................................................................................................................
 
 
Directions For Use / Kullanma Talimatı Objectives / Amaç:
 
Carrying out the 3D measures of selected materials. / Malzemenin 3 boyutlu ölçümlerinin yapılması.
 
Application/Uygulama:
 
1. While turning the LK device on, by order turn on the dryer, the computer, the air valve, and finally the main switch. Turning off the device is the exact opposite process. / LK cihazı açılırken sırası ile kurutucu, bilgisayar, hava vanası, ve en son cihazın ana şalteri açılır. Cihazın kapatılma işlemi bunun tam tersidir.
 
2. Place the picture of which it shows the material's location to the program's opening command line. / Programın açılış satırınao parçanın hangi şekilde konumlandığını gösteren resim eklenmelidir.
 
3. Choose the general tolerances when creating a new program. / Yeni program oluştururken genel toleranslar seçilecektir.
 
4. Create different folders for each of the materials. The folder's name will be the material's number. All of the information that belongs to the material will be in this folder. / Her parça için ayrı bir klasör oluşturulacaktır. Klasör adı parça numarası olacaktır. Bu parçaya ait tüm bilgiler bu klasör içinde olacaktır.
 
5. At the beginning of every week delete and redo the probe calibration. / Her hafta başı prop kalibrasyonu tekrar yapılacaktır.
 
6. At the first working day of every month, unnecessary programs will be deleted. Otherwise the programs cause the system to be slower. / Her ayın ilk iş günü gereksiz olan programlar silinecektir. Aksi takdirde sistem yavaşlamasına neden olmaktadır.
 
7. Start the training program at the start of every week. / Her haftanın ilk günü antreman programı çalıştırılacaktır.
 
8. Add the Catia model of the material into the program if youre going  to create a program with a model. / Modeli olan program yapılacaksa program içerisine parçanın Catia modeli eklenmelidir.
 
9. Do the general cleaning at the start of the week. / Haftanın ilk günü genel temizlik yapılmalıdır.
 
 

 
KURUMSAL
ÇAĞRI MERKEZİ
https://www.youtube.com/watch?v=eMVMH3cpz4g